Een kleine investering doet wonderen: waarom zorgvuldig onderhoud het verschil maakt

Geplaatst door K. Van Loock - 24 juni, 2021

Kleinere herstellingen kosten doorgaans niet zo veel. Grote herstellingswerken daarentegen zijn een ander paar mouwen - dat staat als een paal boven water. Zeker bij bouwprojecten kan vooruitdenken een groot verschil maken: wanneer het onderhoud tijdig en regelmatig wordt uitgevoerd, voorkomt u dat grotere problemen zich op een later tijdstip ontstaan - die bovendien ook nog eens veel duurder zullen zijn. Een onderhoudsstrategie voor de lange termijn zal dan ook vast en zeker zijn vruchten afwerpen.

Balkon2Veroudering is onlosmakelijk verbonden met het leven - mensen worden ouder, net als bouwwerken ouder worden. Tal van invloeden op de constructie brengen dit onvermijdelijke verval in een stroomversnelling, en het gewone gebruik is er daar één van. Dit proces kan echter worden afgeremd: de juiste beslissingen tijdens de bouwfase kunnen de gebruiksduur van de structuur aanzienlijke verlengen, en na de voltooiing speelt onderhoud een cruciale rol.
Een doordachte en goed uitgevoerde onderhoudsstrategie - met een regelmatige inspectie en tijdige uitvoering van de noodzakelijke herstellingen - is een belangrijke stap om plotse problemen en kostenexplosies  op een later tijdstip te voorkomen.

 

Kosten stijgen exponentieel

Wolter Reinold de Sitter, van de Technische Universiteit Eindhoven in Nederland, stelde in dat opzicht een opmerkelijke theorie voor, die beter bekend staat als de "Law of fives". Eenvoudig uitgedrukt stelt de theorie dat bij het onderhoud en de herstelling van betonnen constructies één enkele euro - die tijdig en op de juiste plaats wordt geïnvesteerd - tot 125 euro kan opleveren in vier fasen. Vooruitplannen en het project nauwlettend in de gaten houden zijn van cruciaal belang om onvoorziene noodsituaties te voorkomen.

Eén geïnvesteerde euro is er 5 waard.

Article motive de sitters law of fivesDe Sitter definieert in zijn berekening de volgende vier fasen voor betonnen constructies:     

1. Ontwerp, bouw en uitharding van het beton

2. Het begin van corrosie, maar is nog niet verspreid

3. De aantasting door corrosie begint zich te verspreiden

4. De aantasting door corrosie is vergevorderd en er is aanzienlijke structurele schade zichtbaar

 

 

De theorie van de Sitter stelt dat in de eerste drie fasen elke verstandig geïnvesteerde euro in de toekomst vijf keer zo veel bespaart: indien, bijvoorbeeld, in fase twee het onderhoud wordt verwaarloosd, zullen de daaruit voortvloeiende herstellingen in fase drie vijf keer zo veel kosten; indien deze herstellingen in fase drie opnieuw worden genegeerd of uitgesteld, zullen de kosten voor de op dat moment noodzakelijke opknapping opnieuw vijf keer hoger zijn.

Het probleem van de druk op de kosten van bij het begin

Wie instaat voor het onderhoud van gebouwen en infrastructuurvoorzieningen is wellicht maar al te vertrouwd met de volgende hachelijke situatie: dikwijls is de kostendruk al van bij het begin immens hoog waardoor meestal voor goedkopere oplossingen wordt gekozen, ook al weet de verantwoordelijke dat hoogwaardige oplossingen op lange termijn heel wat geld zouden uitsparen. Ook noodzakelijke onderhoudswerken en herstellingen worden vanuit financieel oogpunt steeds opnieuw uitgesteld - wat leidt tot een onevenredige stijging van de toekomstige uitgaven.

De voordelen van het langetermijndenken

Dit toont nog maar eens aan waarom het echt het geld waard is om vooruit te plannen en nauwlettend de toestand van betonnen constructies in de gaten te houden door ze bijvoorbeeld geregeld visueel te inspecteren. Een kleine investering in een vroeg stadium kan op lange termijn dat bedrag in veelvoud besparen. Een systematische aanpak helpt om alle facetten te kunnen opvolgen en bespaart ook tijd, aangezien de zorg en grondigheid die eraan te pas komen. Checklists bieden hier een waardevolle ondersteuning. Ze dienen als geheugensteun en werpen licht op details die op het eerste zicht misschien niet pertinent lijken. Zo'n lijsten maken het eenvoudiger om veranderingen, zowel algemeen als specifiek, op te merken tijdens de verschillende inspecties.

 

Meer informatie

Wenst u meer informatie over de oplossingen van Master Builders Solutions voor de bouwsector? Contacteer ons via onderstaand formulier.

Onderwerpen: onderhoud


Recente posts