Ondergrondse opslagtanks en waterreservoirs

Geplaatst door K. Van Loock - 30 juni, 2021

5 succesverhalen over het waterdicht maken van de binnenkant van opslagtanks met de primers MasterSeal P 770 en MasterSeal P 385

De buitenkant van een constructie waterdicht maken is altijd de eerste keuze, omdat je zo voorkomt dat er water van buitenaf in contact komt met het beton, waardoor het droog blijft. Indien dat niet mogelijk is, kan je de binnenkant waterdicht maken om de binnenruimte van de constructie droog te houden, maar dan blijven de betonnen wanden en vloeren natuurlijk wel blootgesteld aan vocht en waterindringing.

image-png-Jun-23-2021-08-10-11-16-AMHieronder staan vijf projecten waarin we de binnenkant van verschillende soorten opslagtanks en waterreservoirs met succes waterdicht hebben kunnen maken. Ze bevonden zich allemaal onder de grond en waren blootgesteld aan de vochtigheid van de bodem errond. Sommige tanks werden zelfs gerenoveerd nadat andere systemen hadden gefaald, wat de aanwezigheid en het mogelijke effect van grondwater aantoont.

De vermelde opslagtanks bevatten verschillende soorten vloeistoffen: wijn, drinkwater, water dat was verontreinigd door chemicaliën en afvalwater. Afhankelijk van het doel werd MasterSeal P 770 of MasterSeal P 385 als primer aangebracht in combinatie met verschillende coatings: MasterSeal M 391 voor drinkwater en levensmiddelen, MasterSeal M 790 (als onderdeel van het MasterSeal 7000 CR systeem) voor afvalwater en agressieve chemicaliën. Daarnaast werden speciale oplossingen en details geïmplementeerd op de plaatsen waar de wanden met elkaar en met de vloer verbonden waren en voor dynamische voegen, indien die aanwezig zijn.

Ondergrondse opslagtanks en waterreservoirs waterdicht maken

image-png-Jun-23-2021-08-11-35-66-AM

De interne toepassing van een waterdichte coating is vaak de enige oplossing om het binnenoppervlak van ondergrondse opslagtanks te coaten, de inhoud af te dichten en tegelijkertijd waterindringing uit de bodem te voorkomen.

Maar de geselecteerde oplossingen, en vooral de gebruikte primers, moeten aan de volgende kenmerken voldoen:

 

 

 

  1. Zeer hoge hechting aan beton: als er een negatieve waterdruk ontstaat, zal de kracht van de hechting van het membraan aan het beton het enige zijn dat de stabiliteit van de coating in stand houdt en onthechting voorkomt.

  2. Zeer hoge hechting aan vochtig beton: door contact met de bodem zal er meestal wat vocht in het beton aanwezig zijn. De vochtigheidsgraad kan zelfs nog hoger liggen als er water in de tank zelf heeft gezeten. Bij weinig ventilatie zou het zelfs met geforceerde methodes lang duren om de tank droog te krijgen, waardoor de voltooiing van de opdracht vertraging oploopt en de tank pas later terug in dienst kan worden gesteld.

  3. Weerstand tegen negatieve waterdruk: als de constructie onder het grondwaterspiegel ligt of als er regelmatig water omheen sijpelt, kan er druk ontstaan. Weerstand tegen die negatieve druk is noodzakelijk, niet alleen om de prestaties van de coating op peil te houden, maar ook om waterindringing tot binnen in het waterreservoir te voorkomen.
  4. Weerstand tegen osmotische druk: anders dan blaasjes door een negatieve waterdruk of waterdamp die in het beton is ingesloten, verschijnen osmotische blaasjes pas na enkele maanden nadat de druk ontstaat. Hoe osmotische druk ontwikkelt en hoe groot de omvang ervan is, blijft onduidelijk, maar toch zal het systeem altijd weerstand moeten bieden tegen osmotische vorming van blaasjes.

Daarnaast is het even belangrijk dat de coating die in contact komt met de vloeistof in de tank volgens de lokale en/of Europese regelgeving geschikt is voor die vloeistof, of het nu gaat om drinkwater, voedingsmiddelen of verontreinigd water.

Tot slot moet je tijdens de werkzaamheden de juiste beschermingsmaatregelen nemen wanneer je de coating aanbrengt in slecht geventileerde ruimtes. De applicators baten bij het gebruik van materialen met lage emissie.

In onderstaande tabel worden de belangrijkste technische eigenschappen van MasterSeal P 770 en MasterSeal P 385 samengevat:

Key properties MasterSeal P 770 MasterSeal P 385 (ABC)
Hechting aan droog beton
(EN 1542):
≥ 4 N/mm² ≥ 3.8 N/mm²
Hechting aan vochtig beton
(EN 13578):

≥ 2 N/mm2

≥ 3.0 N/mm²
Weerstand tegen negatieve waterdruk 1 bar (voor 374 dagen) 2.5 bar
  > 3 N/mm² > 3 N/mm²
Geen blaasjes, geen onthechting Geen blaasjes, geen onthechting
Applicatiedikte 0,25 to 0,35 mm
1 laag 250 to 400 g/m²
approx. 1 mm
2 lagen van 750 g/m²
Wachttijd bij overlaging (20°C) Na 5 uur Na 48 uur

 

Laat ons nu enkele successen in de praktijk toelichten

Project 1: Retentietank voor afvalwater in een vleesverwerkingsfabriek

Deze tank wordt gebruikt om proceswater uit de fabriek op te slaan met een pH-waarde van minder dan 2 en een contacttemperatuur van ca 45°C. Het beton raakte zwaar beschadigd en er zaten veel lekken in de tank.

De opdracht werd voltooid in 2019 en bestond erin het bestaande beton, dat een lage druksterkte had, te herstellen en vervolgens  waterdicht te maken met MasterSeal 7000 CR (MasterSeal P 770 en MasterSeal M 790).

image-png-Jun-23-2021-06-23-52-67-AM                image-png-Jun-23-2021-06-24-07-67-AM

Project 2: Koelwatertank in een autofabriek

Deze tank bevatte water van 25 - 30 °C dat werd gebruikt als koelwater in een industrieel proces. Het water bevatte enkele biociden en additieven tegen corrosie. De opdracht bestond erin de primer MasterSeal P 770 aan te brengen op het substraat en af te werken met een MasterSeal M 790 coating om zo het MasterSeal 7000 CR systeem te vervolledigen.

image-png-Jun-23-2021-06-25-04-36-AM      image-png-Jun-23-2021-06-25-19-88-AM

Project 3: Interceptortanks voor chemische stoffen

In dit project was de HDPE-bekleding van de tank losgekomen van de wanden omwille van ingesijpeld grondwater. Het beton moest weer worden geëgaliseerd en beschermd met een chemisch resistente coating.

Nadat we de ondergrond hadden geëgaliseerd, werd de tank gecoat met MasterSeal P 770 en afgewerkt met een waterdichte laag MasterSeal M 790. Op die manier werd de tank volledig voorzien van het systeem MasterSeal 7000 CR.

image-png-Jun-23-2021-06-25-48-36-AM      image-png-Jun-23-2021-06-25-59-06-AM

Project 4: Wijntanks

Dit was een ondergrondse betonnen tank voor wijn. Het doel was om de wijn op te slaan zonder hem te verontreinigen door waterinfiltratie uit de bodem. De coating moest de nodige goedkeuringen hebben gekregen voor levensmiddelen. 

De oplossing werd voltooid in 2020. We brachten MasterSeal P 770 (primer) en MasterSeal M 391 geel (waterdichte coating) aan op de binnenkant van de tank.

image-png-Jun-23-2021-06-27-50-76-AM      image-png-Jun-23-2021-06-26-55-25-AM

Project 5: Drinkwatertanks

De tanks worden gebruikt om drinkwater op te slaan, dus de belangrijkste vereiste waaraan de coating moest voldoen, was dat hij geen stoffen zou overdragen die het water zouden kunnen verontreinigen. We voldeden aan de Europese voorschriften en aan de strenge nationale voorschriften door de coating MasterSeal M 391 te gebruiken. MasterSeal P 385 werd als primer gebruikt.

image-png-Jun-23-2021-06-30-14-33-AM    image-png-Jun-23-2021-06-30-03-48-AM

De aangehaalde voorbeelden illustreren hoe coatings met succes kunnen worden gebruikt om tanks waterdicht te maken en te vermijden dat hun inhoud verontreinigd wordt door waterinfiltratie.

Voor al deze cases gebruikten we specifieke primers: MasterSeal P 770 en MasterSeal P 385 zorgden voor een hoge hechting op vochtige ondergronden, weerstand tegen negatieve waterdruk en een hoge weerstand tegen osmotische vorming van blaasjes.

CTA_Water Management Industry_long

 

 

 

 

Meer informatie

Wenst u meer informatie over de oplossingen van Master Builders Solutions voor de bouwsector? Contacteer ons via onderstaand formulier.

Onderwerpen: opslagtanks, waterreservoirs, drinkwatertank, retentietank


Recente posts