Renowacja pompowni w oczyszczalni ścieków w dwa tygodnie - dzięki systemowi 7000CR to możliwe!

Opublikowane przez Janusz Banera - 29 czerwca, 2020

Renowacja  pompowni ścieków wraz z przylegającą komorą.

Komora poddana renowacji ma ponad 15 lat i jest główną komorą oczyszczalni ścieków. Średni przepływ ścieków to ok 500 m3/h, w porze deszczowej nawet 900. Obiekt pierwotnie nie był zabezpieczony żadną powłoką chemoodporną, co spowodowało rozległe i nieodwracalne w skutkach uszkodzenia betonu.

Stopień powierzchniowej degradacji betonu uwidacznia jak bardzo agresywne jest środowisko ścieków, już nawet w przepompowni (nie mówiąc o osadnikach czy reaktorach biologicznych). Bakterie biorące główny udział w rozkładzie masy organicznej ścieków wytwarzają w procesie przemiany materii (jako produkt uboczny) duże ilości biogennego kwasu siarkowego, implikując bardzo kwaśne środowisko, które jest silnie destrukcyjne dla betonu.

IMG_20200526_103435

IMG_20200526_121751

Dlatego do zabezpieczenia powierzchni betonu w oczyszczalni ścieków wymagany jest produkt/system o wysokiej odporności na biogenny kwas siarkowy.

Uszkodzeniu uległa również armatura zainstalowana wewnątrz pompowni. Jak widać na fotografiach, nie zabezpieczanie betonu w skrajnie agresywnym środowisku przysparza wielu dodatkowych kosztów, których można było łatwo uniknąć.

 

 

Dobór technologii naprawy powierzchni betonowej.

Renowacja zbiorników żelbetowych musiała zostać wykonana w technologii, która całkowicie ograniczy dostęp środowiska agresywnego do konstrukcji.

W doborze  technologii naprawy  Zamawiający  w całości zawierzył wykonawcy, zawężając jednak ten wybór bardzo rygorystycznymi wymaganiami dotyczącymi właściwości użytych produktów oraz samej aplikacji. Wyzwaniem w tym projekcie okazał się bardzo krótki czas, w którym musiano wykonać wszystkie prace – około 14 dni. Powodowało to konieczność zastosowania materiałów o dużej tolerancji na wilgotność podłoża (ponieważ wysuszenie betonowej konstrukcji wewnątrz zbiornika do poziomu <4% wilgotności, jaka jest wymagana przy zastosowaniu standardowych materiałów, wymaga kilku tygodni).

Drugą kwestią związaną z krótkim terminem realizacji renowacji jest konieczność użycia materiałów szybkosprawnych, z krótkim czasem uzyskiwania odporności. Standardowo materiały do ochrony powłokowej potrzebują aż siedmiu dni utwardzania po aplikacji do gotowości zalania zbiornika ściekami.

Jedyna technologia, która sprawdza się w tak trudnych warunkach to system 7000CR, składający się z żywicy gruntującej MasterSeal P 770 i membrany MasterSeal M 790. Oba te produkty posiadają tę samą bazę chemiczną - Xolutec.

IMG_20200602_182332Zaletami powłoki systemu 7000CR z punktu widzenia wykonawcy są przede wszystkim wysoka tolerancja na wilgoć powierzchniową podłoża  podczas aplikacji oraz stosunkowo łatwy i szybki sposób aplikacji. Ta cecha materiału w pierwszej kolejności skraca czas renowacji, a jednocześnie eliminuje niebezpieczeństwo powstawania pęcherzy i odspajania się od podłoża w okresie eksploatacji - daje pewność wieloletniej i bezawaryjnej pracy powłoki.

Z punktu widzenia użytkownika najbardziej istotnymi zaletami systemu są: wysoka odporność chemiczna  (w tym również na biogenny kwas siarkowy), szybki proces wiązania i krótki czas nabierania wytrzymałości

IMG_20200603_191756

(już w 24 godziny po aplikacji tego materiału można zbiornik napełniać wodą jak również ściekami), co w porównaniu ze standardowymi siedmioma dniami istotnie skraca czas wyłączenia zbiornika z eksploatacji, oraz  elastyczność czyli wysoka możliwość mostkowania rys, co chroni konstrukcję betonu przed agresywnymi substancjami nawet w miejscach zarysowania w betonie (szczegóły w KT produktu).   

W tak trudnych warunkach i rygorystycznych wymaganiach użycie standardowych produktów narażałoby termin wykonania prac oraz maksymalizowało ryzyko powstania usterek zaraz po skończeniu renowacji i napełnieniu zbiornika ściekami (gdy powłoka jeszcze nie uzyskała by pełnej wytrzymałości).

Technologia na bazie Xolutec po raz kolejny spełniła zarówno oczekiwania wykonawcy jak i użytkownika.

IMG_20200603_192614W pracach renowacyjnych w oczyszczalniach ścieków system  MasterSeal 7000 CR jest rozwiązaniem optymalnym i najbardziej efektywnym, które umożliwia realizacje prac w trudnych warunkach i zapewnia długi czas bezawaryjnej eksploatacji obiektu.

 

 

Potrzebujesz szczegółowych informacji? - skontaktuj się z nami

janusz banera

Certyfikowany wykonawca systemu 7000CR: 

itwp rasch

 

 

Tematy: hydroizolacja obiektów gospodarki wodno ściekowej, naprawa i ochrona betonu, systemy hydroizolacji zbiorników


Ostatnie posty