Blog rozwiązań budowlanych

Systemy Parkingowe - długotrwała ochrona powierzchni narażonej na ...

 • Janusz Banera
 • 20.10.2020
Powłoka, która zapewnia skuteczną ochronę i wodoodporność, odgrywa kluczową rolę w długoterminowej integralności strukturalnej obiektu oraz jego efektywności kosztowej ...
Dowiedz się więcej

Obejrzyj seminarium online: Izolacja wodochronna dachów! Trwałe ...

 • Janusz Banera
 • 25.09.2020
Każdy budynek wymaga zastosowania zewnętrznej warstwy ochronnej – „skóry”, która będzie go zabezpieczać przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych. Dachy stanowią ...
Dowiedz się więcej

Systemy hydroizolacyjne natryskiwane na gorąco! Hot spray - Cool ...

 • Łukasz Trytko
 • 21.09.2020
Systemy hydroizolacyjne natryskiwane na gorąco są najskuteczniejszymi rozwiązaniami w wielu zastosowaniach hydroizolacyjnych i ochronnych, dzięki wysokiej wydajności ...
Dowiedz się więcej

Posadzki wygłuszające. Systemy MasterTop - Potęga ciszy! część 1.

 • Janusz Banera
 • 25.08.2020
Posadzki wygłuszające - absolutna konieczność XXI wieku Zasadnicze znaczenie dla naszej jakości życia ma śmiech i zabawa, aktywność, praca i wspólne spędzanie czasu. ...
Dowiedz się więcej

Systemy parkingowe. Część 1: Poziom dachowy.

 • Janusz Banera
 • 17.08.2020
Funkcja jest zawsze ta sama - zapewnić miejsce do parkowania dla jak największej liczby pojazdów. Jednak w zależności od umiejscowienia w budynku wymagania wobec powłoki ...
Dowiedz się więcej

Zaprawy do naprawy betonu (norma EN 1504).

 • Janusz Banera
 • 05.08.2020
Zaprawy do naprawy betonu Zaprawy do zastępowania betonu: EN 1504, część 3 Jedną z najważniejszych zasad zawartych w części 9 normy EN 1504 jest zasada 3: odbudowa ...
Dowiedz się więcej

Naprawa i ochrona betonu a norma EN 1504.

 • Janusz Banera
 • 12.07.2020
Prawidłowa konserwacja konstrukcji betonowej ma zasadnicze znaczenie dla zagwarantowania projektowanego okresu eksploatacji, ponieważ może istnieć wiele przyczyn ...
Dowiedz się więcej

Renowacja pompowni w oczyszczalni ścieków w dwa tygodnie - dzięki ...

 • Janusz Banera
 • 29.06.2020
Renowacja  pompowni ścieków wraz z przylegającą komorą. Komora poddana renowacji ma ponad 15 lat i jest główną komorą oczyszczalni ścieków. Średni przepływ ścieków to ok ...
Dowiedz się więcej

Posadzka spełniająca wszystkie wymogi higieny i bezpieczeństwa w ...

Posadzki w zakładach przetwórstwa muszą charakteryzować się trwałością i dużą odpornością na czynniki zewnętrzne. Właściciel masarni, ubojni, zakładu przetwórstwa, czy ...
Dowiedz się więcej

Ochrona konstrukcji betonowych - innowacyjne rozwiązania dla ...

 • Janusz Banera
 • 24.06.2020
Oczyszczalnie ścieków muszą poradzić sobie z ekstremalnym środowiskiem: zawiesiny ciał stałych, substancje organiczne, bakterie oraz zanieczyszczona woda stanowią duże ...
Dowiedz się więcej

Najtrwalsza posadzka do zakładów przemysłowych! Obejrzyj nagranie z ...

Zminimalizuj ryzyko wystąpienia nieplanowanych przestojów produkcji spowodowanych awarią posadzki! Wybór odpowiedniej posadzki do zakładów przemysłowych (szeroko ...
Dowiedz się więcej