Ochrona konstrukcji betonowych - innowacyjne rozwiązania dla oczyszczalni ścieków!

Opublikowane przez Janusz Banera - 24 czerwca, 2020

Oczyszczalnie ścieków muszą poradzić sobie z ekstremalnym środowiskiem:

zawiesiny ciał stałych, substancje organiczne, bakterie oraz zanieczyszczona woda stanowią duże wyzwanie dla zbiorników oczyszczalni, rurociągów i przepompowni. Master Builders Solutions oferuje szereg systemów zapewniających sprawną, bezpieczną i nieprzerwaną pracę Twojej oczyszczalni ścieków.

Ścieki komunalne

Uzdatnianie ścieków komunalnych ma na celu usunięcie zanieczyszczeń z wody i produkcję czystej wody, z równoczesnym wyodrębnieniem odpadów stałych, które są zdatne do ponownego użycia lub odprowadzenia do środowiska.

Trudne warunki dla konstrukcji betonowych

W oczyszczalniach ścieków występują jedne z najbardziej ekstremalnych i wymagających warunków dla użytkowania materiałów budowlanych:

  • Typowe długookresowe zagrożenia dla betonu zbrojonego, takie jak dwutlenek węgla, kwaśny deszcz, i cykle
    zamrażania-rozmrażania
  • Turbulentne przepływy wody i zawiesiny ciał stałych, powodujące erozję i ścieranie

  • Wysoki poziom siarczanów i produkcja kwasów pochodzenia biogenicznego, które tworzą niesprzyjające środowisko

Często niechcianym efektem oczyszczania ścieków jest nagłe pogorszenie stanu powierzchni betonowych, korozja zbrojenia i konstrukcji stalowych. Odpowiednia ochrona wydłuża okres eksploatacji danej konstrukcji, równocześnie ograniczając przestoje spowodowane konserwacją oraz koszty remontów.

IMG_20200526_084749IMG_20200526_140354

Ścieki przemysłowe

Podczas różnych procesów przemysłowych wykorzystywane są znaczne ilości wody, nie tylko jako surowiec ale też jako
czynnik chłodzący i środek czyszczący. Ścieki przemysłowe mogą dodatkowo zawierać zanieczyszczone wody opadowe
i odciekowe pochodzące z przemysłowych obiektów utylizacji odpadów stałych.

Ponowne wykorzystanie wody - środka deficytowego

Podejście stosowane podczas opracowywania systemów do uzdatniania ścieków przemysłowych jest diametralnie inne niż to stosowane w przypadku uzdatniania ścieków miejskich. Do zaprojektowania najlepszych możliwych obiektów konieczna jest dogłębna analiza chemiczna ścieków. Niezbędne procesy uzdatniania zależą również od miejsca docelowego wody po uzdatnianiu, które to miejsce należy wyraźnie zdefiniować:

  • Wymagany poziom jakości wody do ponownego użycia w tym samym zakładzie zależy od etapu procesu, na którym woda ta będzie ponownie wykorzystywana
  • Oczyszczona woda odprowadzana do innego obiektu uzdatniania musi spełniać wymagania procesu uzdatniania dla tego obiektu
  • Oczyszczone ścieki odprowadzane do otwartego zbiornika wodnego muszą spełniać wymagania stosownych przepisów krajowych lub lokalnych

Wyrównywanie przepływu ścieków - specyficzne rozwiązania niezbędne do ochrony infrastruktury ściekowej

Procesy uzdatniania przemysłowego są bardziej skuteczne, jeżeli dopływ ścieków jest unormowany poprzez wyrównanie strumienia wodnego. Oczyszczanie ścieków jest zazwyczaj optymalizowane pod kątem ograniczenia zakresów stężenia zanieczyszczeń docelowych. Nie przynosi dobrych efektów jeżeli wartość stężenia tych zanieczyszczeń znajduje się wyraźnie poza wyznaczonym zakresem.

Każdy z etapów oczyszczania ścieków wymaga konkretnego podejścia. Produkty wykorzystywane w ramach zaprojektowanego rozwiązania do izolacji przeciwwodnej, naprawy i ochrony muszą być dostosowane do specyficznej agresywności chemicznej i mechanicznej wody dopływowej. Wymagany poziom czystości wytwarzanej wody również ma wpływ na wybór rozwiązania.

 

oczyszczalnia-rozwiazania

 

Izolacja przeciwwodna i membrany ochronne
Równowaga pomiędzy mostkowaniem rys i zabezpieczeniem chemoodpornym

Membrany hydroizolacyjne MasterSeal
W środowiskach narażonych na zanieczyszczenia chemiczne, rozwiązania hydroizolacyjne muszą charakteryzować się
większym zakresem właściwości i korzyści niż samo zapobieganie wydostawaniu się wody ze zbiorników. Do momentu jej całkowitego oczyszczenia, woda zawierająca agresywne związki chemiczne musi pozostać odseparowana, nie tylko
od otoczenia, ale również od konstrukcji betonowych i stalowych. Rozwiązania te muszą być chemoodporne i wysoce
elastyczne w celu uniemożliwienia penetracji zanieczyszczeń do podłoża nawet przez najmniejsze pęknięcia, co mogłoby
doprowadzić do stopniowego uszkodzenia. 

Gęste sieci polimerowe charakteryzują się wyższą odpornością chemiczną i mniejszą elastycznością. Są też wyjątki, które potrafią łączyć obie te cechy. Czyli osiągają wysoką elastyczność i zdolność do mostkowania rys przy wysokiej odporności chemicznej. MasterSeal M 790, M 689, i M 808 łączą w sobie bardzo gęste sieci polimerowe oraz dużą elastyczność. Jest to jeden z powodów, dla których nasze produkty MasterSeal są zarówno chemoodporne jak i bardzo elastyczne – unikalne membrany zapewniające wyjątkową trwałość!

W naszym portfolio posiadamy rozwiązania dla każdego etapu oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych!
poznaj rozwiązania dedykowane dla każdego etapu - przejrzyj broszurę!

 

oczyszczalnia-rozwiazania2

Poznaj właściwości i przeznaczenie naszych systemów

(kliknij, aby poznać szczegóły poniższych systemów)

oczyszczalnia-rozwiazania4

 

oczyszczalnia-rozwiazania6

 

oczyszczalnia-rozwiazania8

oczyszczalnia-rozwiazania9

 

 

Potrzebujesz dodatkowych informacji? - skontaktuj się z nami:

janusz banera

 

wyszukiwarka bsp1

 

 

Tematy: hydroizolacja obiektów gospodarki wodno ściekowej, naprawa i ochrona betonu, systemy hydroizolacji zbiorników


Ostatnie posty